Förskoledidaktiskt nätverk

26 maj 2021 16:15 – 18:00 Zoom

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning
Martina.jpgMartina Norling, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet föreläser om Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan.

Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdighetsperspektiv. Hur kan förskolan organiseras så att alla barn får tillgång till meningsfulla språk-, läs- och skrivfrämjande lärandemiljöer?  Föreläsningen handlar om hur förskolan kan skapa sådana sociala språkmiljöer och visar konkreta exempel på didaktiska val inom förskolans undervisning.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i regionalt blandade grupper.

Praktisk information

Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
För att delta behöver du ha en internetuppkopplad dator med webbkamera och hörlurar med mikrofon.  Är ni flera som deltar från samma skola är det viktigt att ni har en dator per person för att kunna delta i programmet fullt ut.

Zoom är ett kostnadsfritt program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor. Om du inte har Zoom installerat på din dator behöver du installera programmet alt. via browser. Information och hjälp hittar du via länken: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html?utm_source=website&utm_medium=postattendee&utm_campaign=COVID19FY21&zcid=3709 

Zoomlänk meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt.

Välkommen!

Vid eventuella frågor eller avbokning kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55