Hackathon 2021 – casedag för NT-studenter

14 april 2021 00:00 – 00:00 ORU Innovation Arena

Studenter vid Institutionen för naturvetenskap och teknik får under några dagar arbeta med en utmaning: Hur ska man kunna upprätthålla studenters och mötesdeltagares engagemang i distansundervisning?

Resultatet redovisas och bedöms av inbjudna gäster. Preliminärt datum är onsdagen den 14 april. Mer information kommer.