Hur bryter jag stresspiralen?

16 november 2021 12:15 – 13:00 Aulan i Universitetsbiblioteket

En föreläsning om hur du bryter stresspiralen.

Föreläsare: John Jouper, lärare inom ämnet Idrottsvetenskap och undervisar inom ledarskap, grupputveckling, prestationspsykologi och mindfulness baserad stressreduktion.

Föreläsningen riktar sig till studenter.

Delta via zoom? Gör det här genom att klicka på länken:
https://oru-se.zoom.us/s/64801079336

Den här föreläsningen är en av flera i en temavecka kring hälsa för alla studenter. Den 15 till 19 november är du välkommen på lunchföreläsningar i biblioteksaulan klockan 12.15-13.00 varje dag. Föreläsningarna handlar allt från om studieteknik till hur du hanterar stress.

Här ser du programmet med alla föreläsningar