IMPRO 2021: Ingvar Lidholm 100 år - Stamp Music

24 februari 2021 12:30

Stamp Music

Akademiledamoten Ingvar Lidholms Stamp Music, ett grafiskt partitur tryckt på ett frimärke, framförs av studenter vid Örebro Musikhögskola.
24 februari 2021 skulle Lidholm ha fyllt 100 år och det vill vi fira med denna streamade konsert med improvisation över grafiskt partitur som tema.

Medverkande:
Kristin Kennemark violin
Martin Törnqvist oboe
Markus Mattsson basklarinett
Franco Rumin klarinett
Olga Albasini piano
samt Sam lUndberg slagverk.

Studenter på avancerad nivå vid Musikhögskolan, Örebro universitet. 

Du kan ta den av denna konsert på Facebook (Musikhögskolan Live). Varmt välkomna att lyssna!

Detta evenemang är en del i ett helt nytt samarbete mellan landets högre musik- och operautbildningar med anledning av Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum:

”Tillsammans med Sveriges musikhögskolor och operautbildningar genomförs med anledning av detta jubileum ett helt nytt samarbete med improvisation som gemensam nämnare. Samarbetet ska kunna ta sig olika uttryck och bestå av många olika delar, men gemensamt för det hela ska vara att alla genrer ska kunna involveras, att detta ska vara en språngbräda för framtida samarbeten mellan lärosätena och att denna verksamhet ska genomsyras av en ömsesidig vilja att utforska varandras musikaliska kompetenser för att nå sitt eget konstnärliga, vetenskapliga eller pedagogiska djup.”

Lägg till i din kalender