Presentation av forskningsrapport: Nedläggning av Vivallaskolans högstadium – så gick det sen. Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration

10 maj 2021 09:00 – 11:00 Zoom

Forskare från Örebro universitet har på uppdrag av Örebro kommun studerat nedläggningen och följderna av omorganisationen av högstadiet i Vivalla.
Måndag 10 maj kl 9-11 presenteras forskningsrapporten av forskarna Emma Arneback, docent i pedagogik Andreas Bergh, docent i pedagogik, Jan Jämte, lektor i samhällskunskap och Anders Trumberg, fil dr i kulturgeografi.

Från och med höstterminen 2017 togs inga nya elever in på högstadiet i stadsdelen Vivalla i Örebro. I stället anvisades eleverna från området till fyra andra skolor i Örebro. Det politiska beslutet hade fattats året innan med syftet att öka måluppfyllelsen och bryta skolsegregationen.

Under den första timmen presenterar forskarna resultatet av studien. Under den andra timmen av presentationen deltar representanter för politiker i Örebro kommun och Örebro kommuns skolförvaltning: Marlen Jörhag (KD), ordförande Programnämnd barn och utbildning, Jessica Ekerbring (S) förste vice ordförande Programnämnd barn och utbildning, Elisabeth Malmqvist (C) presidieledamot Programnämnd barn och utbildning, Madelene Spinord Semenets (S), ordförande Grundskolenämnd och Katarina Arkehag förvaltningschef Förvaltningen förskola och skola.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig i sin helhet måndag 10/5 klockan 9 på länkar här i ”Kalendariet” och på forskningsprojektet på oru.se: 

För media: Det finns möjlighet till intervjuer med forskarna efter seminariet. Mediakontakt: Maria Elisson, This is an email address, 070-189 09 53

Anmäl dig till webbinariet här (Zoom)
https://oru-se.zoom.us/webinar/register/WN_Ncw6hzpDSG2uCCHzuWzcdA

Rapporten: En skola i integration, Arneback, Bergh, Jämte & Trumberg.pdf