Kursstart Entreprenörskap – Idéutveckling och affärsutveckling

19 februari 2021 08:00 – 17:00

Utifrån Agenda 2030 jobbar studenterna med hur ett hållbart campus 2030 kan se ut.

Kursen startar 19 februari.