Måltiden som en del av utbildningen för hållbar utveckling

26 april 2021 13:00 — 27 april 2021 12:30 Seminariet genomförs i zoom

Seminar webinar i Projekt LEARNFOOD 26 -27 april 2021: Måltiden som en del av utbildning för hållbar/bærekraftig/bæredygtig utveckling i grundskolan.

Seminariet vänder sig till personer och organisationer intresserade av måltidsfrågor i skolan ur ett brett pedagogiskt perspektiv, så som forskare, skolledare, måltidsledning/ måltidsveiledning, pedagoger, verksamhetsutvecklare och folkhälso- och miljöstrateger.

Seminariet kommer att ha fokus på måltidens roll i lärande för hållbar utveckling. Korta presentationer av erfarenheter från Sverige kommer att varvas med gemensamma samtal och erfarenhetsutbyte mellan Norge, Sverige och Danmark partnerländer i LEARNFOOD.

Program

Måndag 26/4

  • 13.00 Hej och välkomna
  • 13.15 Örebro universitet, Johanna Björklund och Sara Frödén samt Skolmatsakademin, Lina Anderson Fasth – Skolmåltiden och lärande för hållbar utveckling, exempel kring demokrati, matsvinn och pedagogiskt arbete
  • 15.00 Workshop
  • 16.00 Lina Anderson Fasth, Skolmatsakademin – Kompetensförsörjning för måltidspersonal

Tisdag 27/4

  • 09.00 Charlotta Pettersson och Sara Frödén, Örebro universitet – Specialpedagogiska aspekter på skolmåltiden
  • 09.30 Elin Sandström och Emelie Eriksson, Livsmedelsverket – Med helhetsgrepp på skolmåltiderna utifrån Agenda 2030; Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg samt projektet ’Ett nytt recept för skolmåltiden’
  • 10.45 Workshop
  • 12.30 Summering och avslutning

Anmälan

Anmälan görs via följande zoomlänk:
https://oru-se.zoom.us/meeting/register/u5crcu2tpzgsH9LnmQhngrZLV91x-V5ghm61

Arrangörer: Örebro universitet, Skolmatsakademin och Måltid Sverige.

Partner i projektet

Norge: Universitet i Agder och Landslaget for Mat og helse i Skolen
Danmark: UCL University College och Nymarkskolen, Landsforeningen LOMA-lokal mad for Dagtilbud og Skoler
Sverige: Örebro Universitet och Skolmatsakademin

Mer information om projektet finns på LEARNFOOD.