Med kammarmusiken i fokus

08 mars 2021 19:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Studenter från det konstnärliga kandidatprogrammet, inriktning kammarmusik framför instrumental och vokal kammarmusik. På programmet folksångsarrangemang av Ingemar Liljefors, Beethovens "duo med glasögon", duett ur Mozarts Trollflöjten, sonat för två celli av Jean-Babtiste Barrière, slagverksduetter av William Seymer, Toru Takemitsu och Daniel Berg, Benjamin Brittens två ballader för två röster och piano samt Daniel Bergs Two of a kind för violin och marimba.

På grund av Covid-19 är samtliga av våra konserter publikfria!
Du kan dock ta del av dem via live-stream. På Facebook (Musikhögskolan Live) publiceras länken till konserten.

Varmt välkomna att lyssna!