Nya vägar till innovativa välfärdslösningar - om samverkan med sociala företag

24 mars 2021 13:00 – 14:00 ORU Innovation Arena (Digitalt)

MSI (Mötesplats social innovation) bjuder in till webbinarium om innovativa välfördslösningar och samverkan med sociala företag.

Att hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner. I den omvandling av samhällsstrukturer som vi befinner oss i kan sociala företag visa på nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar i samhället. Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog under 2020 fram handboken Ny väg till innovativa välfärdslösningar, som lyfter konkreta exempel på hur framgångsrik samverkan kan etableras mellan offentlig verksamhet och sociala företag. 

Under detta webbinarium får vi ta del av det som lyfts fram i handboken och ett par exempel i den. Det öppnar också upp för ett samtal med olika perspektiv på hur effektiv samverkan kommer till stånd och hur framgångsrika samverkansmodeller kan spridas över landet.

Vi välkomnar deltagare från såväl offentlig som privat sektor samt idéburna och ideella organisationer med intresse för offentlig samverkan med sociala företag.

Här hittar du program och anmälan.