Öppet DURCOM-seminarium - Uppfattningar om översvämningsrisker och översvämningsberedskap

21 april 2021 14:00 – 16:00 Via Zoom

Vilka källor vänder sig medborgaren till för riskinformation om översvämningar? Hur påverkar medievanor riskuppfattning och graden av egenberedskap för översvämningar? Samt spelar det någon roll om man bor på landsbygden, i storstaden – eller hur digital man är?

I en enkät till 2000 medborgare har DURCOM-projektets forskare ställt frågor om hur medborgarna ser på att drabbas av översvämning, samt hur de tar emot och förhåller sig till information om översvämningar.

Under seminariet presenterar medieforskarna Yuliya Lakew och Ulrika Olausson första preliminära resultat. Båda är verksamma vid Högskolan i Jönköping, vilken medverkar i DURCOM. Projektet Digital Urban Risk Communication (DURCOM) finansieras av MSB och har sitt säte vid Örebro universitet. I projektet undersöks förutsättningarna för kommunikation om risker och beredskap i dagens samhälle.

Seminariet sker via digital plattform och är öppet för både intresserade forskare och yrkespraktiker. Information om digital plattform kommer närmare seminariet.

Anslut till seminariet via Zoom

Använd följande länk: https://oru-se.zoom.us/j/61892243789?pwd=TDFRTHc4QU44U2NmYVFXeTh6NzJHQT09

Meeting ID: 618 9224 3789
Passcode: 972453