Professionsprofilen - Offentlig förvaltning och ledning

22 april 2021 13:15 – 15:45 Online

Tre kvinnor sitter vid ett bord.

Välkommen att delta på Professionsprofilen!

Professionsprofilen är ett verktyg för samverkan där studenter får träffa inbjudna gäster vid rundabordssamtal. Gästerna kommer från olika branscher och verksamheter och representerar olika yrkesroller.

Nu har du som läser Offentlig förvaltning och ledning möjlighet att under 2,5 timme träffa yrkesverksamma som beskriver vad som ligger i deras roller och hur vägen dit har sett ut. Passa på att ställa frågor för att få mer information och kunskap om deras yrken och se vilka möjligheter som finns med just din utbildning. Professionsprofilen är ett bra tillfälle att knyta kontakter inför framtiden.