Professionsprofilen - Tekniskt basår

05 mars 2021 09:45 – 12:00 Online

En kvinna jobbar med sin dator i en verkstad.

Välkommen att delta på Professionsprofilen!

Professionsprofilen är ett verktyg för samverkan där studenter får träffa inbjudna gäster vid rundabordssamtal. Gästerna kommer från olika branscher och verksamheter och representerar olika yrkesroller.

Nu har du som läser Tekniskt basår möjlighet att under 2,5 timme träffa yrkesverksamma som beskriver vad som ligger i deras roller och hur vägen dit har sett ut. Passa på att ställa frågor för att få mer information och kunskap om deras yrken och se vilka möjligheter som finns med just din utbildning. Professionsprofilen är ett bra tillfälle att knyta kontakter inför framtiden.