Psykologprogrammets temadag – Psykologstudenterna tar fram förslag på lösningar till komplexa problem

03 mars 2021 10:00 – 15:00

Enheten för psykologi arrangerar vårterminen 2021 en temadag för alla studenter på psykologprogrammet vid Örebro universitet! Vår förhoppning är att denna temadag ska återkomma årligen. Efter en omröstning bland programmets studenter på Facebook valde vi specialist-inriktningen forensisk psykologi som tema denna gång.

Välkommen med din anmälan senast 26 februari. Ni anmäler er med namn och vilken termin ni går till This is an email address

3 mars klockan 10:15-15:00 via Zoom. 

Dagen kommer att vara indelad i två block, ett förmiddagsblock och ett eftermiddagsblock.
Förmiddagen inleds med att vi får lyssna på två föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter av forensisk psykologi och hur kopplingen till denna specialistinriktning yttrar sig i deras respektive yrkesroller. Förmiddagen avslutas sedan med att representanter från Polisen och Räddningstjänsten i Örebro berättar om hur det under 2020 spreds en trend på sociala medier där elever utmanade varandra genom att tända eld på papperskorgar på skoltoaletter i Örebro. Bakgrunden till detta fenomen och hur det förebyggande arbetet har bedrivits kommer ni få höra mer om.

Eftermiddagen består av ett kreativt moment då vi kommer att jobba i terminsöverskridande grupper med att ta fram förslag på hur Polisen och Räddningstjänsten ska utveckla arbetet för denna typ av bränder ska upphöra. Utifrån era samlade kunskaper i psykologi, era erfarenheter och kreativitet ges
ni möjlighet att ge era perspektiv på detta fenomen.

Det kommer att bli en inspirerande och givande dag fylld med ny information och nya perspektiv samtidigt som vi får en unik möjlighet att bygga kontakter med andra psykologstudenter på universitetet. Förhoppningsvis blir detta också en dag med ny kunskap om möjliga karriärvägar och yrkesroller där just kunskap inom forensisk psykologi behövs.