Publikationer från Örebro universitet - hur mycket är öppet tillgängligt?

25 oktober 2021 13:30 – 14:00 Online

Texten "Open Access Week 2021" i vitt mot en blå, röd och gul bakgrund.

Johan Fredriksson, utredare, föreläser under Open Acces Week 2021.

Hur mycket publicerar Örebro universitet öppet? Hur långt har man kommit på andra universitet i Sverige och i andra länder? Vi tittar på hur läget ser ut i världen just nu.

För vem? Forskare, doktorander, forskningsadministratörer och studenter
Språk? Svenska

Den 25-31 oktober är det återigen dags för det internationella evenemanget Open Access Week. Världen över delas erfarenheter och information samlas och sprids om Open Access. Läs mer på oru.se/openaccessweek.