Regional skolledarkonferens

14 april 2021 13:15 – 17:00 Zoom Webinars

RUC – Regionalt utvecklingscentrum inbjuder dig som rektor, verksamhetschef, skolchef, skolpolitiker, lärarutbildare och forskare i regionen med intresse för förskola och skola till årets upplaga av Regional skolledarkonferens. Vi får del av både forskning och verksamhetsnära erfarenheter i föreläsningar och panelsamtal på temat Hållbart forskningsbaserat skolledarskap.