Slutseminarium Digitwin 2.0

17 juni 2021 15:00 – 16:00 Online

Välkommen på slutseminariet i pilotprojektet Digitwin 2.0. Forskaren Hadi Banaee med team vid Örebro universitet berättar om hur de med hjälp av artificiell intelligens kan analysera flödet av människor i en byggnad och med hjälp av den informationen fatta bättre beslut för en mer hållbar miljö.

Digitala tvillingar växer snabbt fram i många olika discipliner och sektorer, inklusive den byggda miljön. De senaste tekniska framstegen gör det möjligt att simulera, förutsäga och visualisera dynamiken i den mänskliga aktiviteten för att fatta mer välgrundade beslut.

Inom pilotprojektet Digitwin 2.0 har forskaren Hadi Banaee med team vid Örebro universitet tittat på hur vi med hjälp av artificiell intelligens kan analysera flödet av människor i en byggnad och med hjälp av den informationen fatta bättre beslut för en mer hållbar miljö. Seminariet hålls på engelska.

Anmäl dig här.