Spikning: Ahmed Amer, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

07 maj 2021 10:00 Digitalt via Zoom

Ahmed Amer spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

Följ spikningen live här.

Avhandlingens titel: "Cross-cultural adaptation and psychometric properties of two questionnaires for the assessment of occupational performance in children with disability - Children´s Hand-use Experience Qestionnaire (CHEQ) and Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)."

Tid och plats för disputation: 28 maj 2021 kl. 13.00 i hörsal C1, Campus USÖ, Örebro.

Institutionen för hälsovetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

The School of Health Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance!