Spikning: Alberto Giaretta, Datavetenskap

08 januari 2021 14:00 Teknikhuset, utanför hörsal T

Alberto Giaretta, institutionen för naturvetenskap och teknik, spikar sin avhandling i datavetenskap.

Avhandlingens titel: "Securing the Internet of Things with Security-by-Contract".

Datum för disputation: 29 januari 2021, kl 13:00, Hörsal L2, Örebro universitet