Spikning: Amund Rake Hoffart, genusvetenskap

14 september 2021 09:30 Forumfoajén, våning 2

Amund Rake Hoffart spikar sin avhandling i genusvetenskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för humaniora och socialvetenskap från allmänt deltagande i denna händelse. Institutionen för humaniora, utbildning- och samhällsvetenskap uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty of Humanities and Social Sciences advises against general participation in this event. The School of Humanities, Education and Social Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance! 

Avhandlingens titel: "Intersectional intersectionality? Interpretative politics in metacommentaries on intersectionality"

Tid och plats för disputation: 8 oktober 2021 kl. 13.15 i hörsal F, Campus Örebro.