Spikning: Ann-Sofie Jonsson, måltidskunskap

24 september 2021 11:00 – 12:00 Måltidens Hus, Campus Grythyttan

Ann-Sofie Jonsson, Restaurang- och hotellhögskolan, spikar sin avhandling "The ”ity” factor in hospital meals. Performing, experiencing and understanding hospitality within the hospital frame".

Avhandlingens titel: The ”ity” factor in hospital meals.
Performing, experiencing and understanding hospitality within the hospital frame

Datum för disputation: fredag 15 oktober 2021, kl. 13.15, Campus USÖ, Örebro universitet

Följ spikning live här!