Spikning: Anneli Andersson, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

12 maj 2021 13:00 Medicinska biblioteket, X-huset, Campus USÖ

Anneli Andersson spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse. Institutionen för medicinska vetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. The School of Medical Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance! 

Avhandlingens titel: "How is ADHD associated with comorbidities and health related outcomes? The role of familiar factors and ADHD during pregnancy"

Tid och plats för disputation: 4 juni 2021 kl. 09.00 i hörsal C1, Campus USÖ.