Spikning: Annica Caldeborg, idrottsvetenskap

20 maj 2021 12:15 Prismafoajén vån 2 och digitalt via Zoom

Annica Caldeborg spikar sin avhandling i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Institutionen för hälsovetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

The School of Health Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance! 

Avhandlingens titel: "Physical contact in physical education - New perspectives and future directions".

Tid och plats för disputation: 11 juni 2021, kl 13:15 i hörsal F, Örebro universitet samt digitalt via Zoom.