Spikning: Annika Söderman, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

27 augusti 2021 10:00 Digitalt via Zoom

Annika Söderman, Institutionen för hälsovetenskaper, spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse. Institutionen för hälsovetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. The School of Health Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance! 


Följ spikningen live här!

Avhandlingens titel: "Evaluating the Swedish Dignity Care Intervention within municipality healthcare - for older persons with palliative care needs".

Datum för disputation: 17 september 2021, kl 09:00, Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet.