Spikning: Emanuel Dogan, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

08 oktober 2021 11:00

Emanuel Dogan spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avhandlingens titel: "Endovascular occlusion methods in non-traumatic cardiac arrest"

Tid och plats för disputation: 29 oktober 2021 kl. 09.00 i hörsal C1, Campus USÖ.