Spikning: Emma Vikström

12 maj 2021 10:00 Forumhuset

Emma Vikström spikar sin avhandling i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avhandlingens titel:
Skapandet av den nya människan: Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap

Datum för disputation:
2021-06-04, Hörsal F, Örebro universitet.