Spikning: Erika Nyman Carlsson, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

26 augusti 2021 12:00 Medicinska biblioteket, X-huset, Campus USÖ

Erika Nyman Carlsson spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse. Institutionen för medicinska vetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. The School of Medical Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance! 

Avhandlingens titel: "Anorexia nervosa-The journey towards recovery. A randomized controlled treatment trial: assessment, prediction, treatment outcome and clinical change".

Tid och plats för disputation: 17 september 2021 kl. 13.00 i hörsal C1, Campus USÖ.