Spikning: Fredrik Alm, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

21 maj 2021 12:00 Prismafoajén vån 2 och digitalt via Zoom

Fredrik Alm spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

Följ spikningen live här.

Avhandlingens titel: "Postoperative recovery in children after tonsil surgery - with a focus on pain and pain management from the child's, caregivers', and professionals' perspectives".

Tid och plats för disputation: 11 juni 2021, kl 09:00 i hörsal L2, Örebro universitet samt digitalt via Zoom.

Institutionen för hälsovetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

The School of Health Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance!