Spikning: Gabriel Sjölin, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

20 januari 2021 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Gabriel Sjölin spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Institutionen för medicinska vetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

The School of Medical Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance! 

Avhandlingens titel: "Hyperthyroidism - a Chronic Disease?"

Tid och plats för disputation: 19 februari 2021 kl. 13.00 i hörsal C1, Campus USÖ, Örebro