Spikning: Jenny Seilitz, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

01 april 2021 09:00 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Jenny Seilitz spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Digitalt deltagande på spikningen: https://oru-se.zoom.us/j/68360683471?pwd=SFdiYVpQQzRTSDdQT0c2QzcvWmtaZz09. Passcode: 513983

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse. Institutionen för medicinska vetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. The School of Medical Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance! 

Avhandlingens titel: "The gastrointestinal tract in cardiac anaesthesia and intensive care. Clinical and experimental studies"

Tid och plats för disputation: 23 april 2021 kl. 09.00 i hörsal C1, Campus USÖ, Örebro