Spikning: Julia Rode, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

15 februari 2021 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Julia Rode spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med
inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Institutionen för medicinska vetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

The School of Medical Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance! 

Avhandlingens titel: "Gut microbiota, its modifications and the gut-brain axis"

Disputation äger rum: 8 mars kl 09:30 i hörsal C1, Campus USÖ, Örebro