Spikning: Maria Fogelkvist, medicinsk vetensksap med inriktning mot medicin

29 april 2021 12:00 Medicinska biblioteket, X-huset, Campus USÖ

Maria Fogelkvist spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse. Institutionen för medicinska vetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. The School of Medical Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance! 

Avhandlingens titel: " Body image in patients with residual eating disorder symptoms: treatment effects of acceptance and commitment therapy and participant´s reflections".

Tid och plats för disputation: 21 maj, 2021 kl. 13.00 i hörsal C3, Campus USÖ, Örebro