Spikning, Miriam Pettersson, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

15 januari 2021 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Miriam Pettersson spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: "Studies of routine procedures used in the care for the full term newborn". 

Datum för disputation: 
12 februari kl. 10.00, hörsal C1, Campus USÖ, Örebro universitet.