Spikning: Mulugeta Melkie Zegeye, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

07 januari 2021 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Mulugeta Melkie Zegeye spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: "Interleukin-6 Signaling in Human Vascular Endothelial Cells: Molecular Mechanisms and Associations to Atherosclerosis". 

Datum för disputation: 28 januari kl. 09.00, hörsal C1, Campus USÖ, Örebro universitet.