Spikning: Paul Pettersson-Pablo, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

08 januari 2021 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Paul Pettersson-Pablo spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: "Biomarkers of vascular function and structure in young, healthy adults". 

Datum för disputation: 
29 januari kl. 09.00, hörsal C1, Campus USÖ, Örebro universitet.