Spikning: Rasmus Nykvist, företagsekonomi

05 mars 2021 09:15 Plan 2, Novahuset

Rasmus Nykvist spikar genom ombud sin avhandling i företagsekonomi vid Handelshögskolan.

Avhandlingens titel:  "Essays on the interaction between regulation and technology: Understanding agency and context through multiple levels of inquiry".

Datum för disputationen: 26 mars kl. 13.15 Digitalt via Zoom