Spikning: Rudolf Aro, Institutionen för Naturvetenskap och Teknik

03 september 2021 14:30 Bilbergska huset, Entrén

Rudolf Aro spikar sin avhandling i Kemi vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik

Avhandlingens titel: "Organofluorine Mass Balance and Per-and Polyfluoralkyl Substance Analysis of Environment Samples and Human Blood"

Datum för disputationen: 24 september 13.00, Hörsal L2, Långhuset, Örebro universitet.