Spikning: Sebastian Svenberg, sociologi

01 oktober 2021 09:30 Forumfoajén, våning 2

Sebastian Svenberg spikar sin avhandling i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

På grund av rådande läge avseende covid-19 tänk på att hålla avstånd till varandra!

Due to the current situation regarding Covid-19 remember to keep your distance! 

Avhandlingens titel: "Självstyre, medbestämmande eller despoti: Organisering för ekonomisk demokrati i Storbritannien 1826 -1923".

Tid och plats för disputation: 22 oktober 2021 kl. 13.15 i hörsal F, Campus Örebro.