Spikning: Stina Engelheart, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

05 februari 2021 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Stina Engelheart spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Institutionen för medicinska vetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

The School of Medical Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance! 

Avhandlingens titel: "Nutritional status in a functional perspective. A study in a cohort of older people in home health care"

Tid och plats för disputation: 26 februari 2021 kl. 13.00 i hörsal C1, Campus USÖ.