Spikning: Yvonne Skogsdal, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

30 april 2021 10:00 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Yvonne Skogsdal spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

Följ spikningen live här.

Avhandlingens titel: "Preconception health in Sweden: The impact of liftstyle factors and the role of the midwife´s counselling".

Tid och plats för disputation: 21 maj 2021, kl 09:00 i hörsal F, Örebro universitet samt digitalt via Zoom.

Institutionen för hälsovetenskaper uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

The School of Health Sciences calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance!