Spikning: Peter Markkanen, Matematik

28 januari 2021 13:00 Teknikhuset, anslagstavlan utanför Hörsal T

Peter Markkanen spikar sin avhandling i Matematik vid institutionen för Naturvetenskap och Teknik.
Avhandlingens titel: Representationer, visualisering och resonemang i geometri. Praktiknära studier i digitala lärmiljöer.

Tidpunkt för disputationen: 18 februari 13.15 Hörsal L2, Långhuset.

Institutionen för Naturvetenskap och Teknik uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

The School of Science and Technology calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance!