Språkdidaktiskt nätverk

18 maj 2021 15:15 – 17:00 Zoom

Studenter diskuterar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff.

Program

2357.jpgFlerspråkigt stöd för vuxna nyanlända inom Sfi
Idag är många språkforskare och lärare övertygade om att modersmålet kan användas som en betydande resurs i andraspråksinlärning och transspråkande har fångat upp människors fantasi inom språkdidaktik. Men eftersom andraspråksforskning både betonar elevers modersmål som ett viktigt verktyg för inlärning av ett nytt språk och nödvändigheten av att klara av kommunikation i målspråket med egen strategisk kompetens finns det skäl att betrakta flerspråkigt stöd från ett kritiskt perspektiv.

Under nätverksträffen presenteras ett praktiknära forskningsprojekt som genomförs i samarbete med ett Sfi-arbetslag. Skolhuvudmannen har anställt ett antal språkstödjare som kan minst ett av elevernas förstaspråk för att stötta deras utveckling av svenska. Projektet syftar till att undersöka vilken effekt flerspråkigt stöd har på elevers inlärningsförutsättningar genom språkstödjare i klassrummet. Resultatet av denna undersökning presenteras och diskuteras. En central fråga är därför: När och på vilka sätt kan elevernas modersmål användas som en tillgång i lärande för att främja andraspråksinlärning?

Nätverksträffen leds av Oliver St. John, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i regionalt blandade grupper.

Praktisk information

Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
För att delta behöver du ha en internetuppkopplad dator med webbkamera och hörlurar med mikrofon.  Är ni flera som deltar från samma skola är det viktigt att ni har en dator per person för att kunna delta i programmet fullt ut.

Zoom är ett kostnadsfritt program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor. Om du inte har Zoom installerat på din dator behöver du installera programmet alt. via browser. Information och hjälp hittar du via länken: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html?utm_source=website&utm_medium=postattendee&utm_campaign=COVID19FY21&zcid=3709 

Zoomlänk meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt.

Välkommen!

Vid eventuella frågor eller avbokning kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55