Digital bokrelease: Wetter-Edman och Holmlid om Tjänstedesign

15 april 2021 12:00 – 13:00 Online

Välkommen på digital bokrelease. Författarna Stefan Holmlid och Katarina Wetter-Edman samtalar om boken Tjänstedesign - principer och praktiker. Vilka kompetenser krävs i en organisation som vill arbeta med tjänstedesign? Hur väljs metoder och hur identifierar man vilken metod som lämpar sig för en viss kontext?

Tjänstedesign – principer och praktiker presenterar tre teoretiska perspektiv på tjänstedesign, fem grundläggande principer och en bred palett av metodansatser. Bokens fokus på underliggande principer för framgångsrikt designarbete gör den till både ett redskap att använda tillsammans med en metodhandbok och en teoretisk utgångspunkt för ett kritiskt perspektiv på tjänstedesign. 

Läs mer och anmäl dig här.