Diabellivariationer Då och Nu!

25 september 2023 19:00 Konsertsalen, Musikhögskolan Öppet för alla

Pianisten Mats Jansson framför Beethovens Diabellivariationer och uruppför 18 nya svenska variationer över Diabellis vals av lika många komponister.
En pianoafton med ett hissnande tidsperspektiv!

Mats Jansson vid en flygel

Fotograf: Henric Daréus

En pianists resa från Anton Diabelli över Ludwig van Beethoven fram till en svensk levande pianotradition av idag, här i ljuset av Diabellis lilla vals från 1819. 200 år av konstnärlig, teknisk, estetisk utveckling inspirerad av pianots och pianomusikens fantastiska höjdpunkter och ständiga utveckling. 

Programmet inleds med Beethovens Diabellivariationer – 33 Veränderungen über einen Walzer op. 120. Ett verk som sammanfattar allt vad geniet, virtuosen och nytänkaren Beethoven var och är för oss idag, och som Hans von Bülow beskrev som ”det beethovenska geniets mikrokosmos”. Konserten fortsätter sedan med 18 nykomponerade variationer av lika många svenska komponister. Variationer som pianisten Mats Jansson beställt direkt för det här programmet med ekonomiskt stöd från Helge Ax:son Johnsons stiftelse. 

De arton komponisterna är, i bokstavsordning: Anders Flodin, Lars-Åke Franke-Blom, Johan Hammerth, Anna-Lena Laurin, Peter Lindroth, Emmy Lindström, Maria Lithell Flyg, Paula af Malmborg Ward, Rolf Martinsson, Anders Nilsson, Marie Samuelsson, Ylva Skog, Bengt-Göran Sköld, Benjamin Staern, Staffan Storm, David Swärd, Andrea Tarrodi och Johan Ullén. 

Varmt välkomna!