Disputation: Hany Hachem, pedagogik

17 februari 2023 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Hany Hachem disputerar i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktor.

Avhandlingens titel: Educating older adults: Theoretical and empirical examinations of the learning philosophies in older age.

Opponent: Docent Andreas Nordin, Linnéuniversitetet.

Digitalt deltagande: Som åhörare är det möjligt att delta digitalt på disputationen via Zoom