Disputation: Jack Lukkerz, socialt arbete

10 mars 2023 10:15 Hörsal L2, Långhuset

Jack Lukkerz disputerar i socialt arbete vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Sex på rätt sätt. Unga, sexualitet och svensk samtida sexualsyn.

Opponent: professor Anne-Li Lindgren, Stockholms universitet. 

Digitalt deltagande: Via den här åhörarlänken kan du följa disputationen digitalt