ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Utställning: Korsettkriget - modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet

24 september 2019 — 20 december 2019 Utställningshallen, Musikhögskolan, Örebro universitet

Henric Bagerius, historiker vid Örebro universitet, lyfter fram dräktreformrörelsen som en del av svenska kvinnors kamp för frihet och jämlikhet.

Ung kvinna rättar till sin korsett

Jeune femme ajustant son corset av Pierre Carrier Belleuse. CC by Wikimedia Commons.

Korsettkriget - modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet uppmärksammar en för många okänd del av den svenska kvinnorörelsen vid förra sekelskiftet: dräktreformrörelsen. Utställningen bygger på Henric Bagerius forskning och skildrar tiden från 1880-tal till 1910-tal . På plats finns bland annat klänningar och korsetter som visar på en radikal utveckling av klädedräkten.

En fördjupande del av utställningen kommer även gå att ta del av via www.oru.se/korsettkriget

Öppettider: Måndag - Torsdag kl 9.00 - 19.00, Fredag kl 9.00 - 15.30

Henric Bagerius har också nyligen kommit ut med boken Korsettkriget - modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet på förlaget Natur & Kultur.

Arrangemang med anledning av utställningen (samtliga på Musikhögskolan)

Vernissage

Tisdag 24 september kl 16.00 - 18.00, Utställningshallen

Offentlig föreläsning: Korsettkriget - modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet

Onsdag 9 oktober kl 18.30 Konsertsalen

Konsert: Korsettkrig i musiken

Tisdag 5 november kl 19.00 Konsertsalen

Offentlig föreläsning: Samtal om kroppar i kläder, förr och nu

Torsdag 28 november kl 18.30 Konsertsalen

Lägg till i din kalender