Medicinska e-biblioteket

Provperiod på Stahl Online

Bild på Alafapet-bokstäver som bildar orden PROV och PERIOD

Till och med 20 maj erbjuder vi på prov tillgång till Stahl Online, en samling e-böcker inom neuropsykofarmakologi.

Under provperioden kommer du åt tjänsten via denna länk om du sitter på en dator som är uppkopplad mot regionens fasta nätverk.

Stahl Online innehåller e-böcker inom psykofarmakologi av Stephen M Stahl med flera. All text är sökbar för att man snabbt ska kunna hitta den information man behöver. Här finns också en mängd detaljerade illustrationer.

Feedback, frågor och funderingar mottages tacksamt och kan skickas till Gunilla Källman på medicinska biblioteket. Den input vi får under provperioden fungerar som underlag till framtida beslut om huruvida vi ska teckna en löpande prenumeration på tjänsten eller ej.