Medicinska e-biblioteket

Söka evidensbaserad medicin

Evidens innebär bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag. Att arbeta med evidensbaserad medicin (EBM) innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens preferenser (SBU). Syftet med EBM är att ge den enskilde patienten bästa möjliga behandling.

Litteratursökning

SBU:s metodbok om systematisk granskning av metoder i hälso- och sjukvården. Kapitel 4 handlar om litteratursökning. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok

Att strukturera sin sökning

När du ska söka evidens för din frågeställning så behöver frågan struktureras. Ett vanligt sätt att göra det är att dela upp frågan i ett antal delfrågor. Du kan även använda dig av något system. Ett vanligt system som fungerar för många frågor är PICO-systemet.

PICO (Population, Intervention, Control, Outcome)
Vill du veta mer om PICO? Läs kapitel 3 i Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården - en handbok. Du kan ladda ner SBU:s metodbok i pdf-format eller läsa online.

Informationskällor

  • UpToDate
    Används främst för kliniskt beslutsstöd i behandlingsarbete.
  • Cochrane
    Evidensbaserad medicin, systematiska översikter, randomiserade kontrollerade studier.
  • TRIP database
    Sökmotor som samlar evidensbaserade resurser på Internet.

Andra bibliotek som gjort bra guider om att göra systematiska sökningar och EBM