Nationell RUC-konferens 18-19 november 2020

Två händer som handhälsar

Konferensen genomförs digitalt via Zoom, 18 november kl. 13:00-16:30 och 19 november kl. 08:30-12:00, där temat för konferensen är RUC - då, nu och sen.

Program

18 november

 

13:00-14:00

Välkommen och inledning 
Presentation av RUC vid Örebro universitet och rektors strategiska satsning Framtidens lärarutbildning.

14:00-16:30

RUC - då och nu
Med utgångspunkt i sin avhandling Samverkan lärosäte - skola. En studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart, uppdaterar Lena Öijen, adjungerad lektor vid Örebro universitet, oss om vilka verksamhetslogiker som låg bakom RUC 2012-2013. Vad har hänt sedan dess? Vilka inriktningar har RUC 2020? Tillsammans diskuterar vi dessa frågor i mindre och större grupperingar.

18:00

Digital After Work
Varmt välkomna hem till Anneli Jöesaar. Vi besöker ateljén hemma hos henne och får ta del av pågående arbeten. Kvällen fortsätter över en bit mat och dryck (inget matobligatorium), där inslag av gruppaktiviteter kommer att ingå.

19 november

 

08:30-09:30

Aktuellt från Skolverket 
Anders Duvkär, chef för Skolverkets enhet för skolans organisation och ledning, presenterar några aktuella satsningar vid Skolverket.

09:30-10:00

Kaffepaus

10:00-11:30

Regionalisering av skolmyndigheter  
Bengt Eriksson, chef för PUD – Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, ger oss en introduktion och bakgrund till förslagen om en regionalisering av skolmyndigheter. Hur påverkar detta RUC? Vilka är RUC:s styrkor och tänkbara roll i förhållande till detta? Hur bör regionindelningen av skolmyndigheterna bäst utformas/organiseras för att dra nytta av RUC:en på bästa sätt? Tillsammans diskuterar vi dessa frågor i mindre och större grupperingar.

11:30-12:00

Avslutning  
Vart är vi (RUC) på väg? 

 

Med reservation för eventuella ändringar.

Anmäl dig senast 2 november 2020

Väl mött! / RUC-Örebro tillsammans med RUC-Öst