Institutionen för hälsovetenskaper

Njurmedicin, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad 15 hp

Under 2018 kommer Örebro universitet att anordna en uppdragsutbildning, ”Njurmedicin, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad”, på uppdrag av den njurmedicinska sektionen vid medicinkliniken på Örebro universitetssjukhus.

Njurmedicin, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad